Modulaire opleiding Verdieping Socratisch Coachen: EENMALIG!

(Modulaire) opleiding Verdieping Socratisch Coachen: EENMALIG!

11 themadagen en 7 contactdagen tussen 31 mei 2017 en 4 juli 2018.

Voor oud-cursisten van de vierdaagse training Socratisch Coachen wordt eenmalig een verdiepingsopleiding socratisch coachen uitgevoerd. Flexibeler kan het niet: studeren in je eigen tempo. Je kunt naar keuze inschrijven voor de gehele opleiding, bestaande uit 11 thema´s, of voor een of meerdere losse themadagen. Coaching online en/of contactdagen. Jij kiest!

Per themadag werk je opdrachten uit om gericht door de literatuur te gaan, dit ronden we steeds af met persoonlijke coaching online. Per telefoon, email, skype of als je dat wilt een persoonlijk gesprek. Daarnaast zijn er 7 contactdagen. Maak zelf je keuze!


Zoals altijd werken we uitsluitend in kleine groepen: minimaal 4, maximaal 8 personen.

Als je wilt inschrijven op een of meer dagen én je hebt de vierdaagse training Socratisch Coachen (nog) niet gevolgd, dan neem je voorafgaand aan deze verdiepingsopleiding deel aan een voorbereidende trainingsdag. Hierin wordt de essentie van het socratisch coachen behandeld en geoefend.

Doel: als coach / coachend leidinggevende ben je in staat complexe begeleiding van medewerkers op professionele wijze uit te voeren. De opleiding heeft ten doel om getalenteerde coaches/begeleiders te helpen ontwikkelen tot een allround en competent socratisch coach/coachend leidinggevende.

De opbouw is als volgt:

 1. Kennismaking met jezelf en met elkaar (kernkwadranten)
 2. Rollen van de coach: adviseur, trainer, procesbegeleider.
 3. Pijlers socratisch coachen: socratische vragen, RET en oplossingsgericht coachen. Daarnaast ook werken met de Roos van Leary (interactiepatronen).
 4. Toepassingsmogelijkheden binnen de organisatorische context: bedrijfscultuur en irrationele processen, leidinggeven, teamcoaching en conflictbemiddeling.

Resultaat: Na afloop van de volledige opleiding:

 • Weten de deelnemers welke rol van de coach (adviseur, trainer, procesbegeleider) aansluit bij de coachvraag en zijn zij in staat om deze als adequaat te hanteren.
 • Zijn de deelnemers in staat om de vraag achter de vraag te traceren en de coachee(s) te helpen de vraag zelf op te lossen en het nieuwe denken, voelen en doen eigen te maken.
 • Beheersen de deelnemers complexe vaardigheden binnen de drie pijlers van socratisch coachen: socratische vragen, Rationeel Emotieve Training en oplossingsgericht coachen.
 • Zijn de deelnemers in staat de interactiepatronen tussen individuen – groepsleden te herkennen en te hanteren.
 • Zijn de deelnemers in staat om deze rollen en specifieke vaardigheden toe te passen binnen de organisatiecontext; zij herkennen de onderliggende irrationele processen in bedrijfscultuur, leidinggeven, teams en conflicten en zijn in staat om hier adequaat in te begeleiden.

Werkwijze:
De kennis wordt opgedaan/verdiept door literatuurstudie, individueel en gezamenlijk. Per keer krijg je vooraf opdrachten om de literatuur te bestuderen. De uitgewerkte opdrachten geven blijk van beheersing van de stof en het toepassen daarvan in de praktijk.
Per module krijg je, nadat de literatuur is bestudeerd, een hand-out, waarin de stof overzichtelijk wordt beschreven.

De modules worden deels via e-coaching (persoonlijke feedback/coaching per email, telefoon, skype of met een gesprek), deels met contactdagen afgesloten.

Op de contactdagen wordt geoefend en is er ruimte voor vragen en eigen casuïstiek.

Er worden twee gastdocenten ingezet:
1)    Socratische vragen: Hein Hoek  (http://philocon.com/): praktisch filosoof
2)    Interactiepatronen en Roos van Leary: Bert van Dijk (http://www.bertvandijk.eu/)

Aan het eind wordt een volledige coachingscasus uitgewerkt en behandeld op de  slotdag.

Programma:

Module Dag / thema Contactdag
1) Introductie 1. Kennismaking met jezelf en met elkaar (m.b.v. Kernkwaliteiten Daniel Ofman) 31 mei 2017

2) Rollen van de coach

2. Adviesrol
3. Trainer
 
3) Pijlers 4. Gastdocent Hein Hoek: socratische vragen
5. RET en uitdaagtechnieken
6. Oplossingsgericht coachen
7. Gastdocent Bert van Dijk: Interactiepatronen
4 oktober 2017
15 november 2017
13 december 2017
17 januari 2018
4)Toepassing 8. Coachen van leidinggevenden +
9. Coachen bij Cultuurverandering
10. Conflictbemiddeling
11. Praktijkervaringen slottoets

25 april 2018

4 juli 2018

Locatie:
De training wordt gehouden in het Mövenpick Hotel Voorburg ****, Stationsplein 8, 2275 AZ Voorburg. Het hotel is zeer gunstig bereikbaar met openbaar vervoer en per auto. Het ligt direct aan het station Voorburg en aan de A12 (afslag 4).
T: 070 – 337 37 37
W: www.moevenpick-voorburg.com

Kosten

 1. Volledige opleiding: € 4.950 excl. 21% btw, inclusief accommodatie en verblijfskosten tijdens de contactdagen, gastdocenten, materiaalkosten, persoonlijke begeleiding bij opdrachten. Prijs is exclusief literatuurkosten (separate bijlage verplichte literatuur op aanvraag).
 2. Prijs per opleidingsdeel zonder contactdag: € 395 excl. BTW. (excl. de voorbereidende literatuur voor die dag)
 3. Prijs per opleidingsdeel met contactdag: € 495 excl. BTW.
 4. Prijs voorbereidingsdag Socratisch Coachen: € 435 excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief accommodatie en verblijfskosten, exemplaar boek “Socratisch Coachen” t.w.v. € 35 en de “Waaier Socratisch Coachen” t.w.v. € 14,90.

Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO.

Meer weten?
Als je belangstelling hebt voor een of meerdere thema´s of voor de volledige opleiding, neem contact met mij op per telefoon (070-3201084) of email (info@socratischcoachen.nl). Heb je de Intensieve Training Socratisch Coachen nog niet gevolgd? Dan onderzoeken we samen in een telefonisch of persoonlijk intakegesprek in hoeverre deze opleiding aansluit bij jouw persoonlijke wensen of behoeften.