Intensieve Training Socratisch Coachen op het werk

Neem contact met ons op voor de eerstvolgende data.

"Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden."

Wie anders dan Socrates leerde ons de kunst van het vragen stellen? Bij sommige vragen van persoonlijke aard, zoals keuzen, dilemma's of conflicten is meer nodig dan de reguliere gesprekstechnieken. Socratisch coachen is dan een aanvullende methodiek om nét even dat ene stapje verder te komen. Socratische vragen nodigen uit om na te gaan of het vraagstuk ook op een andere manier kan worden benaderd en helpen iemand zelf verantwoordelijkheid voor een oplossing te nemen. Of het nu gaat om de consequenties van reorganisatie- en verandertrajecten, conflictsituaties, persoonlijke ontwikkeling, loopbaankeuzes en herbezinning op andere functies, stresspreventie of reïntegratie na een burnout.

Deze methodiek is bij uitstek geschikt voor teamcoaching, coachend leiderschap, voor intervisie én om effectief te adviseren binnen de verhouding staf en lijn.

Resultaat:

 • U krijgt zicht op uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.
 • U bent in staat de verschillende rollen van de coach af te stemmen op de verschillende, soms ook onderliggende coachingsvragen.
 • U bent in staat om de valse start, die kan ontstaan als iemand zelf geen behoefte heeft om "geholpen te worden" om te buigen naar een actieve houding.
 • U bent in staat uw cliënt of medewerker vanuit frisse invalshoeken naar zijn vraagstelling te laten kijken en hem te stimuleren zelfstandig oplossingsrichtingen te bedenken.
 • U bent in staat uw cliënt te helpen het effectieve, nieuwe gedrag te verankeren.

Doelgroep
Managers, externe/ interne coaches, P&O-adviseurs, loopbaanadviseurs, begeleiders / deelnemers aan intervisiegroepen, mediators en vertrouwenspersonen.

Er zijn geen vooropleidingseisen. Tijdens de training wordt uitgegaan van een ruim voldoende beheersing van de reguliere gesprekstechnieken én van een ‘open mind'.

Werkwijze
Tijdens de cursus wisselen korte inleidingen, discussie en zelfwerkzaamheid elkaar af. Vooral voor oefeningen en eigen casuïstiek is veel tijd ingeruimd. Om die reden werken wij uitsluitend met kleine groepen. De oefeningen concentreren zich op werkgerelateerde problematiek. Tijdens de training staat de rol van de interne / externe coach centraal. Er is veel ruimte voor coachend leiderschap en de adviesrol staf - lijn.

Groepsomvang: minimaal 4, maximaal 8 deelnemers

Locatie: De training wordt gehouden in het NH Hotel Zoetermeer ****, Danny Kayelaan 20, 2719 EH Zoetermeer. Het hotel is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer en per auto. Het ligt direct aan het station Zoetermeer en aan de A12 (afslag 6).
T: 079 - 361 02 02
W: www.nh-hotels.nl/hotel/nh-zoetermeer.

Kosten
De prijs voor deze intensieve training (8 dagdelen) bedraagt € 1.845 excl. BTW.
Als u aantoonbaar en persoonlijk lid bent van of aangesloten bij relevante beroepsverenigingen, zoals NVP, NOBCO, NOLOC, LVSB, VAC, NIP geldt een gereduceerd tarief van € 1.795 excl. BTW.

Inbegrepen in de prijs:

 • consumpties tijdens de training en lunch
 • uitgebreide hand-out
 • een exemplaar van het boek "Socratisch Coachen" t.w.v. € 36,50 (Het boek is in 2007 genomineerd voor de GIDS-prijs 2007: Het beste boek voor de HR-manager.)
 • een exemplaar van de Waaier Socratisch Coachen t.w.v. € 15,50
 • Na afloop van de vier dagen ontvangt u een bewijs van deelname inclusief de door NOBCO toegekende PE-punten.


Accreditaties:

 • de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO heeft aan deze training 10 PE-punten toegekend.

Tussen de derde en de vierde dag wordt van u een praktijkopdracht verwacht, waarin u blijk geeft van ervaring met verschillende technieken. Op basis van het resultaat ontvangt u een certificaat waarin de 10 PE-punten worden toegekend.

Meer weten? Of aanmelden? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken per email (veraart@xs4all.nl) of telefonisch: 070 - 3201084. Wij sturen u het aanmeldingsformulier graag toe.

Bent u benieuwd naar praktijkervaring met deze training? In het Tijdschrift voor Coaching (sept. 2011) vindt u een uitgebreid ervaringsverslag van een van de deelnemers.