Training Socratische Gespreksinterventies voor (interne / externe) adviseurs

Een (intern) adviseur balanceert vaak op het scherpst van de snede. Van u wordt een deskundig advies en een duidelijke visie verwacht. Uw (interne) opdrachtgever, uw lijnmanager, verwacht maatwerk en bovendien dat uw adviezen in overeenstemming zijn met de belangen van het lijnmanagement. En last but not least wordt van u verwacht dat u niet alleen gevraagd, maar ook ongevraagd advies geeft. Soms liggen de belangen van interne adviseur en lijnmanager niet op een lijn. Gelijk hebben betekend nog niet dat u gelijk krijgt. Als intern adviseur is uw bevoegdheid meestal een adviesbevoegdheid. Dat betekent dat uw effectiviteit voor een groot deel afhangt van het draagvlak dat u weet te creëren. Hoe wint u het vertrouwen van uw opdrachtgever? Hoe vergroot u het effect van uw advies? Waar liggen de weerstanden en hoe doorbreekt u die? Deze training leert u de socratische gesprekstechnieken die u net even dat stapje verder helpen bij het verhogen van uw effectiviteit. U bent in staat uw (interne) opdrachtgever te stimuleren zelf aan de oplossingen te werken. Vaardigheden die, naast uw vakkennis en expertise, onontbeerlijk zijn om met succes te adviseren.

Resultaten van de training:

 • U kent uw eigen kwaliteiten en valkuilen als adviseur;
 • U kent de verschillende rollen van de adviseur en begeleider, en weet of de situatie vraagt om advies of om begeleiding;
 • U weet met behulp van deze methodiek draagvlak te creëren voor het advies, het voorstel of de aanpak;
 • U bent in staat om in te schatten of uw gesprekspartner bereid is om daadwerkelijk aan een oplossing te werken;
 • U bent in staat om die bereidheid te bevorderen;
 • U bent in staat om uw gesprekspartner, met behulp van socratische vragen en -technieken, zelfstandig te laten inzien of zijn ideeën en opvattingen houdbaar en zinvol zijn.

Doelgroep:
De training is vooral bedoeld voor (interne) HRM-adviseurs, projectleiders en -medewerkers, juridisch adviseurs, beleidsmedewerkers, controllers en andere staffunctionarissen. Bij deelname wordt uitgegaan van een ruim voldoende beheersing van de gesprekstechnieken en een ‘open mind'.

Duur:
7 dagdelen, 2 aaneengesloten dagen incl. avonddagdeel. Aansluitend gezamenlijk diner en overnachting. Na ca. 5 weken volgt een terugkomdag.
Materiaal: hand-out + het boek "Socratisch Coachen"

Programma dag 1: (3 dagdelen)

 • Rollen van de adviseur
 • Informatieoverdracht
 • De vraag is niet altijd wat het lijkt:
 • Valkuilen in de adviesrol
 • Omgaan met weerstand
 • Communicatieve vaardigheden en communicatieblokkerend gedrag

Programma dag 2: ( 2 dagdelen)

 • Socratische vragen en -technieken
 • Wil uw opdrachtgever wel geadviseerd worden?

Programma dag 3: ( 2 dagdelen)

 • Terugkomdag: evaluatie van ervaringen en eigen casuïstiek.

Werkwijze
Tijdens de cursus wisselen korte inleidingen, discussie en zelfwerkzaamheid elkaar af. Vooral voor oefeningen en eigen casuïstiek is veel tijd ingeruimd. De oefeningen concentreren zich op werkgerelateerde problematiek.

Groepsomvang: minimaal 5, maximaal 10 deelnemers.