Training Socratisch Coachen voor Managers

Coaching staat in de schijnwerpers. Leidinggevenden rekenen het tot hun taak om medewerkers en collega's te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling.
In deze training gaat de aandacht uit naar een van de primaire taken van de manager: competentieontwikkeling met behulp van de socratische gesprekstechnieken. Ook kunnen zich vragen voordoen die te maken hebben met keuzes, overplaatsingen, onderlinge conflicten en dergelijke. Socratisch coachen leent zich uitstekend voor beide vraagstukken. De socratische vragen nodigen de medewerker uit om zichzelf te ontwikkelen, maar ook om na te gaan of een bepaalde vraag ook op een andere manier kan worden benaderd. Zo wordt de medewerker gestimuleerd om zelfstandig oplossingen te vinden. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling en loopbaankeuzes of stresspreventie. Socratisch coachen met behulp van socratische vragen brengt verrassende inzichten bij collega, of medewerker.

Doelstelling:

 • U krijgt zicht op het belang van competentieontwikkeling en coaching als onderdeel van uw managementtaken.
 • U krijgt zicht op uw eigen kwaliteiten en valkuilen als manager.
 • U leert de essentiële do's en don'ts in gesprekstechnieken die bij coaching van belang zijn.
 • U bent in staat, op basis van concrete waarnemingen, doelmatig feedback te geven op het functioneren van medewerkers en hen te ondersteunen zelfstandig aan hun ontwikkeling te werken.
 • U bent in staat uw medewerker te bewegen om actief aan oplossingen mee te werken, ook als hij het probleem niet bij zichzelf zoekt.
 • U bent in staat uw medewerker (of collega) vanuit frisse perspectieven naar zijn vraagstelling te laten kijken en hem te stimuleren zelfstandig oplossingsrichtingen te bedenken.

Doelgroep:
De training is vooral bedoeld voor direct leidinggevenden maar ook voor intervisiegroepen. Bij deelname wordt uitgegaan van een ruim voldoende beheersing van de gesprekstechnieken en een ‘open mind'.

Duur:
7 dagdelen, 2 aaneengesloten dagen incl. avonddagdeel. Aansluitend gezamenlijk diner en overnachting. Na ca. 5 weken volgt een terugkomdag.

Materiaal:

 • Uitgebreide hand-outhet boek "Socratisch Coachen" t.w.v. € 31,90
 • Waaier Socratisch Coachen t.w.v. € 12,90.

Programma dag 1: (3 dagdelen)

 • Leiderschap en Competentieontwikkeling
 • Gespreksfasen en -technieken
 • Coaching bij dilemma's of probleemoplossing

Programma dag 2: ( 2 dagdelen)

 • De invloed van gedachten
 • Socratische vragenWil uw medewerker wel geholpen worden?

Programma dag 3: ( 2 dagdelen)

 • Terugkomdag: evaluatie van ervaringen en eigen casuïstiek.

 

Werkwijze
Tijdens de cursus wisselen korte inleidingen, discussie en zelfwerkzaamheid elkaar af. Vooral voor oefeningen en eigen casuïstiek is veel tijd ingeruimd. De oefeningen concentreren zich op werkgerelateerde problematiek.
De methode is geschikt voor intervisie en collegiaal overleg; tijdens de training staat de rol van de coach centraal.

Groepsomvang: minimaal 5, maximaal 10 deelnemers

Ook over de inhoud en planning van de training "Socratisch Coachen voor Managers" geven wij u graag nadere informatie: neem contact op per email veraart@xs4all.nl of per telefoon: 070-3201084.