Leidinggeven: Coachen én Sturen met socratische gespreksinterventies

Leidinggeven: Coachen én Sturen met socratische gespreksinterventies

Als leidinggevende staat u voor de taak om, samen met uw medewerkers, uw afdelingsresultaat te bereiken door tevreden klanten. De praktijk van alledag is meestal grillig: iedereen binnen de organisatie wil iets van u: acties die, vanuit tegenstelde belangen, tegenstrijdig kunnen zijn. Ook uw medewerkers verwachten op hun beurt toegevoegde waarde van hun leidinggevende. Zo hebt u als leidinggevende talloze ballen in de lucht te houden.

Werken in zo’n complexe situatie doet iets met u. Met de een klikt het, met de ander hebt u al wat moeizame ervaringen opgedaan. Hoe kunt u iemand dan objectief beoordelen of onbevangen een gesprek voeren? Hoe kunt u uw medewerkers coachen én sturen? En: laten coachen en sturen zich wel verenigen?

Dit zijn de centrale vragen in deze training. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en interventies uit het socratisch coachen. De eerste dag wordt een stevige basis gelegd voor die interventies. Die interventies worden de tweede dag geïntegreerd in de coachende en sturende rol van de leidinggevende, in zelfmanagement en in het maken van maken van uw eigen, persoonlijke keuzes. Het uitgangspunt is niet hoe het volgens de blauwdruk zou moeten, maar wat kan in de praktijk van alledag.

Doel
U krijgt zicht op de eisen die de verschillende organisatieonderdelen aan de leidinggevende stellen en hoe irrationele processen ontstaan. U kent de oorzaken van persoonlijke loyaliteitsconflicten en weet daar oplossingen voor te vinden die bij u passen. U bent in staat om vanuit een helikopterview spanningsvolle situaties in het werk te analyseren, uw doel te bepalen en vervolgens de situatie te beheersen. U bent in staat om uw medewerkers te coachen én te sturen, ook bij weerstand.

Doelgroep
Management Teams, leidinggevenden op alle niveaus.

Bij deelname wordt uitgegaan van goede beheersing van de reguliere gesprekstechnieken en een ‘open mind’. Daarnaast wordt gevraagd om ter voorbereiding enkele hoofdstukken uit het boek “Socratisch Coachen voor Leidinggevenden en HRM” te hebben gelezen.

Resultaat:

  • U bent in staat de bron van loyaliteitsconflicten te traceren en daar uw eigen keuzes in te maken;
  • U bent in staat spanningsvolle situaties snel en adequaat te analyseren en te onderkennen wat het effect daarvan is op uw eigen denken, voelen en handelen;
  • U bent in staat patronen in communicatie te herkennen én samenwerkingsgericht te beïnvloeden;
  • U herkent irrationele, blokkerende gedachten of overtuigingen, bij de ander of bij uzelf;
  • U bent in staat deze gedachten uit te dagen en om te zetten in effectief denken of voelen met behulp van socratische vragen of andere uitdaagtechnieken;
  • U bent in staat uw coachende en sturende rol naadloos op elkaar aan te sluiten;U bent in staat een medewerker of collega, die niet geholpen wil worden, in beweging te krijgen;
  • U bent in staat effectief te beïnvloeden en een spanningsvolle situatie te beheersen.

Werkwijze:
Tijdens de cursus wisselen korte inleidingen, discussie en zelfwerkzaamheid elkaar af. Vooral voor de oefeningen is veel tijd ingeruimd. De oefeningen concentreren zich op werkgerelateerde problematiek en eigen casuïstiek.

Duur: 4 dagdelen, 2 aaneengesloten dagen.

Aantal deelnemers: Minimaal 4 - Maximaal 10 personen.

Materiaal:

  • Boek ‘Socratisch Coachen voor Leidinggevenden en HRM’ t.w.v. € 24,90
  • hand-out.
  • Ter verdieping kan het basisboek “Socratisch Coachen” facultatief worden aangeschaft.

Locatie: in overleg.

.

Hebt u interesse in deze training, maar wilt u deze liefst in teamverband of binnen uw eigen organisatie organiseren? Neem dan contact met ons op per email (veraart@xs4all.nl) of telefoon: 070 - 3201084. Wij stemmen de mogelijkheden graag op uw specifieke wensen af.