Hoe zichtbaar kan HRM zijn?

Hoe zichtbaar kan HRM zijn?

Er wordt veel gepraat over de positie van HRM. Als de processen geruisloos verlopen, is HRM de smeerolie van elke organisatie. Toch wordt de afdeling wordt nog vaak gezien als overhead en kostenpost, zodat HRM keer op keer zijn bestaansrecht beargumenteren. Echter: al het praten over zichtbaarheid brengt HRM geen stap dichterbij de besluitvorming. De enige speler in het veld die de toegevoegde waarde kan laten zien is HRM zelf.

HRM staat voor de uitdaging om zijn bijdrage aan het bedrijfsresultaat zichtbaar te maken en het onduidelijke of weinig zichtbare imago af te werpen. Er zijn verschillende oorzaken waarom de toegevoegde waarde van HRM niet voldoende uit de verf komt. Die oorzaken zijn deels verankerd in de structuur maar deels ook in HRM zelf. Vandaaruit kan HRM de uitdaging aangaan om die oorzaken bij de bron aan te pakken.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en interventies uit het socratisch coachen. De eerste dag wordt een stevige basis gelegd voor die interventies. Die interventies worden de tweede dag geïntegreerd om de toegevoegde waarde van HRM zichtbaar te maken.

Doel: U krijgt zicht op de eisen die de verschillende organisatieonderdelen aan HRM stellen en hoe het komt dat de toegevoegde waarde van HRM niet voldoende gezien wordt. U bent in staat om verschillende interventies uit het socratisch coachen toe te passen om uw persoonlijke impact te vergroten. U bent in staat om vanuit een helikopterview spanningsvolle situaties in het werk te analyseren, uw doel te bepalen en vervolgens de situatie te beheersen.

Doelgroep HR-managers en –adviseurs, interne adviseurs, interne coaches, vertrouwenspersonen.

Bij deelname wordt uitgegaan van goede beheersing van de reguliere gesprekstechnieken en een ‘open mind’. Daarnaast wordt gevraagd om ter voorbereiding enkele hoofdstukken uit het boek “Socratisch Coachen voor Leidinggevenden en HRM” te hebben gelezen.

Resultaat

  • U bent in staat situaties die spanning oproepen snel en adequaat te analyseren en te onderkennen wat het effect daarvan is op uw eigen denken, voelen en handelen;
  • U bent in staat de bron van loyaliteitsconflicten te traceren en daar uw eigen keuzes in te maken;
  • U bent in staat patronen in communicatie te herkennen én samenwerkingsgericht te beïnvloeden;
  • U onderkent irrationele, blokkerende gedachten of overtuigingen, bij de ander of bij uzelf;
  • U bent in staat deze gedachten uit te dagen met behulp van socratische vragen of andere uitdaagtechnieken;
  • U bent in staat een manager of medewerker, die niet geholpen wil worden, in beweging te krijgen;
  • U hebt een duidelijke visie op de rol, positie en zichtbaarheid van HRM;
  • U bent vanuit die visie in staat effectief te beïnvloeden en een spanningsvolle situatie te beheersen.

Werkwijze
Tijdens de cursus wisselen korte inleidingen, discussie en zelfwerkzaamheid elkaar af. Vooral voor de oefeningen is veel tijd ingeruimd. De oefeningen concentreren zich op werkgerelateerde problematiek en eigen casuïstiek.

Duur
4 dagdelen, 2 aaneengesloten dagen.

Aantal deelnemers
Minimaal 4 - Maximaal 10 personen.

Opleidingsmateriaal
Boek ‘Socratisch Coachen voor Leidinggevenden en HRM’ t.w.v. € 24.50 en hand-out. Ter verdieping kan het basisboek “Socratisch Coachen” facultatief worden aangeschaft.

Locatie: In overleg te bepalen.

Meer weten? Deze training wordt bij voorkeur in teamverband binnen uw eigen organisatie georganiseerd. Neem dan contact met ons op per email (veraart@xs4all.nl) of telefoon: 070 - 3201084. Wij stemmen de mogelijkheden naar inhoud en duur samen met u op uw specifieke wensen af.