Teams

Een groep collega's is niet per definitie een team dat met elkaar samenwerkt. Soms is samenwerken al bemoeilijkt omdat men langs elkaar heen werkt en te weinig informatie uitwisselt. Soms leidt dit tot onderhuidse spanningen die averechts werken op het afdelingsresultaat en waardoor verantwoordelijkheden worden afgeschoven naar ‘anderen'. Liefst wilt u voorkomen dat zo'n situatie zich voordoet, of u merkt dat uw afdeling gaandeweg al in een stagnerende situatie beland is.
Deze training is bedoeld voor functioneel samenwerkende groepen en biedt inzicht in het functioneren van groepen.

  • U leert de kwaliteiten van uw collega's en teamleden tot hun recht te laten komen en in te zetten voor het teamresultaat.
  • U weet fricties binnen het team tijdig te onderkennen en in een vroegtijdig stadium op te lossen.
  • U hebt zicht op uw eigen invloed in het teamfunctioneren.
  • U weet teambeslissingen te bereiken waarin elk teamlid zich herkent.Uw collega's en teamleden zijn niet bang om verantwoordelijkheid te nemen, en weten hoe zij van gemaakte fouten of teleurstellingen kunnen leren en het product of werkproces te verbeteren.