Over ons

Wij paren vakkennis & gedrevenheid aan een brede ervaring, opgedaan in diverse grote en middelgrote commerciële en non-profit organisaties. Onze specialismen verschillen, onze visie niet.

Hilde VeraartHilde Veraart-Maas
Human Resource Management is mijn passie. Ik heb mijn vak zien evolueren en professionaliseren. Van administrateur tot strategisch gesprekspartner van het management. Vanuit het operationele personeelswerk heb ik mijzelf geleidelijk aan ontwikkeld tot beleidsmaker en manager. Na een start bij een grote financiële dienstverlener, heb ik mijn ervaringsveld verruimd bij verschillende profit- en non-profitorganisaties. Geboeid als ik was (en ben) door de wisselwerking tussen mensen en organisaties, heb ik naast mijn werk organisatiesociologie gestudeerd.

Mijn grootste voldoening: mensen zien veranderen in mensen met zelfinzicht en zelfvertrouwen in hun werk en in hun omgang met anderen. In een interview met Joep schrijvers vindt u een informele kennismaking.

Socratisch Coachen is een effectieve en prettige coachingsmethode. Daarnaast bieden de verschillende technieken talloze andere toepassingsmogelijkheden in andere situaties. Of dat nu gaat om zelfmanagement of om je eigen keuzes te maken binnen spanningsvelden. Methode en toepassingsmogelijkheden worden duidelijk en praktijkgericht uitgewerkt in onze boeken.

Hilde Veraart-Maas is als Master Practitioner  NOBCO EMCC ( /h RegisterCoach ©) geregistreerd bij de European Mentoring and Coaching Council / Nederlandse Orde van BeroepsCoaches. Dit houdt in dat zij de Ethische gedragscode Nederlandse Beroepscoaches naleeft en zich – in onverhoopt voorkomende gevallen - na voorafgaand onderling overleg meewerkt aan de klachtenprocedure die uit deze gedragscode voortvloeit. De informatie over de vier niveaus van EMCC/ NOBCO coaches, de gedragscode en klachtenprocedure vindt u op www.nobco.nl.

Nobco 4 sterren master Hilder Veraart

Hilde VeraartGijs Veraart
Mijn wortels liggen in een diversiteit aan managementfuncties binnen de financiële dienstverlening. Om mijn horizon te verbreden heb ik me verschillende keren bij andere bedrijven laten detacheren, waardoor ik de vraag- én aanbodkant van de financiële wereld heb leren doorgronden.

Ik ben onderhandelaar, en een people manager bij uitstek. Ik geloof in ‘winnen met mensen’.
Mijn focus ligt op output. Ik werk daaraan langs twee sporen:

  • het meetbaar maken van die output, door juiste en volledige indicatoren en doelstellingen. Zonder juiste en volledige maatstaven leidt elke outputgerichte cultuur tot scheefgroei en verborgen agenda’s.
  • ik wil die resultaten van binnenuit bereiken. Ook als het om veranderingstrajecten gaat. Want het zijn de mensen die het verschil maken. Soft? Integendeel! Het gaat om open, eerlijke en directe communicatie, waarbij de toonzetting kritisch, maar constructief is.

Ik werk en denk als interim-manager graag met u mee bij veranderingstrajecten, bij projecten en de voortgang van het werk door tijdelijke waarneming. Ook kan ik u als ‘schaduwadviseur’ of executive coach (door als toetssteen, klankbord of als spiegel te fungeren) terzijde staan om uw managementstijl in de praktijk te verbeteren.

Onze visie
Mensen maken het verschil. U staat voor uw bedrijfsresultaat. Dat moet u samen met uw medewerkers waarmaken. Voor uw bedrijfsresultaat gaan wij verder dan efficiency: wij werken aan effectiviteit. Wij werken aan verandering van binnenuit. Want: “Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.” Daarom denken wij mét u, niet vóór u.

Onze aanpak
Onze werkwijze waarborgt de eigen, unieke identiteit van uw organisatie. Daarom zijn de pijlers van onze aanpak:
Maatwerk, eenvoud en transparantie. In dienst van een optimaal resultaat voor uw organisatie.

Onze klanten
Wij werken voor sterk uiteenlopende klanten. Grote ondernemingen, bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen. Aan deze opdrachtgevers bieden wij een breed scala van diensten op het gebied van coaching, interim-management, organisatieontwikkeling, human resource management, onderzoek en training.

Contact
Ons kantoor is gevestigd in Leidschendam. Neem voor vragen of een afspraak even contact op met ons per email: veraart@xs4all.nl of op telefoon nummer 070 - 3201084