Cultuurverandering, Strategie, Beleid, Instrumenten, Trainingen

Of uw organisatie nu groot of klein is: u wilt het beste van het beste. Zeker in een tijd waarin we steeds meer moeten doen met minder mensen. Het zijn de mensen die het doen. U bent zuinig op uw talent. Instroom, doorstroom en uitstroom zijn daarom speerpunt. Dat is merkbaar in uw strategisch HRM, in het draagvlak voor veranderen en in het personeelsbeheer,

Uw Human Resources Management voorziet in beleid en instrumenten dat aansluit bij de behoeften van organisatie, cultuur, medewerkers en externe ontwikkelingen. Uw leidinggevenden staan voor resultaat door zorg voor mensen. Uw cultuur is gericht op leren en samenwerken.

U verwacht terecht dat beheersmatige processen op elkaar aansluiten en vooral transparant zijn. Niet complexer dan nodig. U verwacht van uw leidinggevenden dat zij kundig en betrokken zijn, zodat zij zich actief inzetten bij het uitvoeren ervan. HRM is voor u initiator en een gesprekspartner van formaat. De afdelingen vormen een organisch samenwerkingsverband, geen verzameling eilandjes die op zichzelf gericht zijn. Meer over onze visie op de rol en positie van HRM vindt u hier.

Wij denken met u mee .Als u wilt ondersteunen wij u bij de ontwikkeling of bijsturing van strategie, beleid en instrumenten. Of wij voeren onderzoek of beleidsevaluatie uit. Ook verzorgen wij trainingen op maat om de kennis en vaardigheden over te dragen.

Goed integriteitsbeleid, passend bij uw organisatie, gaat ons bijzonder ter harte. Wij voeren ook contra-expertise uit bij intern onderzoek, bijvoorbeeld medewerkerstevredenheid, onderzoek naar (seksuele) intimidatie, agressie of ongewenst gedrag. Onafhankelijk en deskundig. Zodat u zeker bent van uw zaak! Meer over onze visie, aanpak en resultaten leest u in dit artikel in ElsevierWeekblad.nl (13 december 2017).