FAQ

Hier volgen enkele vragen die ons regelmatig gesteld worden.
Deze pagina wordt steeds up-to-date gehouden.

 • Ik heb de training socratisch coachen al eens eerder gevolgd en ik zou best een opfrisser moeten gebruiken. Als ik de training voor een tweede keer volg, moet ik dan toch het volledige bedrag betalen?

  Als u de training bij ons of via de NVP al eerder gevolgd hebt, bent u van harte welkom. U betaalt dan 75% van het trainingstarief.

 • Ik zie op internet dat steeds meer coaches het socratisch coachen in hun pakket aanbieden. Ik zie ook dat er trainingen socratisch coachen worden aangeboden. Zijn deze aanbieders door jullie gecertificeerd of opgeleid?

  Wij zien het aanbod van mensen die socratisch coachen aanbieden, maar ook de trainingen daarin, ook toenemen. Wij zijn hier van een kant heel blij mee, omdat de aanpak, mits goed toegepast, veel effect kan hebben. De keerzijde is dat wij meestal niet kunnen beoordelen hoe anderen de werkwijze toepassen. Wat wij hebben gedaan is een bepaalde verbinding leggen tussen het type vragen zoals Socrates die 2500 jaar geleden stelde en de RET zoals die zo'n vijftig jaar geleden door Albert Ellis werd ontwikkeld. Op deze twee pijlers kunnen wij natuurlijk geen alleenrecht uitoefenen. Als u zeker wilt weten of een coach door ons is getraind, kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Sinds een aantal jaren geven wij na afloop aan de deelnemers een bewijs van deelname af. En natuurlijk moet u er zonder meer op kunnen vertrouwen dat coaches die zich hebben aangesloten bij een beroepsvereniging deskundig zijn. U kunt zich hiervoor ook altijd tot de beroepsvereniging wenden.

 • Is de Intensieve Training Socratisch Coachen erkend?

  Ja. Aan onze Intensieve Training Socratisch Coachen heeft de EMCC NOBCO 10 PE-punten toegekend. (PE betekent: Permanente Educatie).

 • Wat is coaching precies?

  Bij coaching werken we aan ontwikkeling of groei in de werksituatie óf op het persoonlijke vlak. Vaak is er behoefte aan het verbeteren van vaardigheden, bijvoorbeeld leidinggeven, assertiviteit, presenteren, discussie- en vergadertechniek. Coaching is dan een soort privé-training. Wij werken altijd met je eigen praktijkervaring als uitgangspunt, dat maakt de herkenning en toepasbaarheid groot. Het resultaat is bewustwording, vergroting van het zelfvertrouwen, en het ontwikkelen van mogelijkheden.
  Regelmatig merken wij in de loop van een coachingstraject dat er ook onderhuids factoren meespelen. In zo’n geval wordt gewerkt aan de oorzaken. Onze ervaring is ook dat er vaak verschillende factoren door elkaar spelen. Wij helpen in dit proces, door vragen te stellen of door een spiegel voor te houden. Maar ook door kennis en vaardigheid te verstevigen. Deze gesprekken kunnen soms heel diep gaan. Wij geven feedback en gaan, als dat nodig is, de confrontatie niet uit de weg. Dat betekent ook dat je tijdens het traject zelf actief bent en verantwoordelijkheid neemt.
  Het aantal gesprekken en de opbouw van een traject worden, afhankelijk van de vraag, overleg vastgesteld.

 • Wat is het verschil tussen coaching en supervisie?

  Supervisie verloopt anders en beoogt een ander effect dan coaching. Bij beide gaat het om vergroting van inzicht, maar bij coaching zijn de doelen praktischer. Bij supervisie gaat het om de verbetering van het reflecterend vermogen, bij coaching om het verbeteren van het functioneren.
  Supervisie is een aanbod van in principe 15 bijeenkomsten in een tweewekelijks ritme aan agogische beroepsbeoefenaren op minimaal HBO-niveau of daarvoor studerend. De gesprekken gaan uit van iemands eigen inbreng en een reflectieverslag. Het hoofddoel is leren reflecteren op het eigen handelen als professional. Je leert jezelf kennen in dat beroep.
  Onze ervaring bij coaching is ook dat er vaak diverse factoren of vragen door elkaar spelen. Wij helpen in dit proces, door vragen, door reflecteren, door confronteren, maar ook door ontwikkeling van kennis en vaardigheid. Het aantal gesprekken en de opbouw van een traject wordt in overleg vastgesteld, afhankelijk van de vraag. Coaching is in onze aanpak ruimer, meer op blijvende verandering gericht en er wordt ook met verschillende methodieken gewerkt.

 • Wat werkt beter: training of coaching?

  Iedereen leert op zijn eigen manier. De beide methoden hebben voor- en nadelen.
  Trainingen zijn intensief; kennis en vaardigheden worden geleidelijk opgevoerd in moeilijkheidsgraad. Door het oefenen wordt het steeds beter geïntegreerd. Een voordeel is ook dat je kunt leren van de ervaringen van anderen. Sommigen komen na een training terug op het werk en worden meteen opgeslokt door de waan van de dag. Van oefenen, wat altijd nodig is met nieuwe kennis, komt niet veel terecht. Dan ben je beter af met coaching. De sessies zijn kort (anderhalf uur) en intensief. Er wordt volledig uitgegaan van je eigen praktijksituatie. Met de volgende sessie in zicht ontkom je niet aan oefenen om je de nieuwe materie eigen te maken.
  Anders ligt dit bij incompany-training. Dan is de training zo opgebouwd dat altijd wordt uitgegaan van de bedrijfsspecifieke behoeften en herkenbare praktijksituaties. Bovendien helpen de collega-deelnemers elkaar na de training bij het toepassen in de praktijk.

 • Is jullie aanpak ook geschikt voor intervisie?

  Absoluut. Wij werken volgens een aantal fasen, die logisch op elkaar aansluiten. Van probleemschets en -verheldering naar probleemanalyse, afweging van alternatieven en beslissing. Omdat alleen met vragen wordt gewerkt, doe je nieuwe inzichten op. Veel voorbeeldvragen vind je in het boek “Socratisch Coachen”, hoofdstuk 4. Al die fasen en voorbeeldvragen zijn overzichtelijk in de bijlage samengevoegd. Ook is er, op verzoek van coachees en deelnemers, een waaier uitgebracht met de verschillende fasen en hulpvragen, die vooral bij intervisie heel handig werkt. (Ook die waaier is bij alle - internet - boekhandels te koop. Die vragen helpen voorkomen dat je toch vervalt in adviezen of suggesties.

 • Wat is er zo anders aan ‘socratisch coachen’?

  In feite is het niet zo anders. Wij gebruiken deze methodiek als iemand op een manier naar een situatie kijkt, die hem niet verder helpt om zijn doel te bereiken. We stellen dan korte, kritische vragen die inhaken op wat iemand zegt. Daarnaast werken we ook met hypothetische vragen. Zo helpen we iemand om vanuit nieuwe invalshoeken naar zijn situatie te kijken, en daar anders mee om te gaan. Het socratische is aanvullend. En soms maar vijf of tien minuten in een gesprek. Deze aanpak werkt heel relativerend.

 • Is socratisch coachen hetzelfde als de socratische dialoog?

  Nee, en dat komt vooral omdat het doel heel verschillend is. Het doel van coachen is het helpen van een persoon, waarbij gevoelens vaak een belangrijke rol spelen. Het coachen is gericht op helpen, op oplossingen vinden.
  “Het socratisch gesprek” of “de socratische dialoog” is een filosofische benadering, die gericht is op het leren filosoferen, het leren luisteren naar elkaar. Van deze methode wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij visie-ontwikkeling.

 • Is ‘socratisch coachen’ weer een nieuwe aanpak?

  Beslist niet. De aanpak is gebaseerd op twee, eigenlijk drie pijlers. De eerste is de Rationeel Emotieve Therapie; die al rond 1950 is ontwikkeld. De andere pijler is de socratische vraag, zoals Socrates die 2500 jaar geleden al stelde. Socrates bracht mensen tot nieuwe inzichten door het stellen van vragen (en dus niet door het geven van adviezen of het aanreiken van suggesties). Daarnaast maken wij ook regelmatig gebruik van technieken uit het oplossingsgericht werken.
  De systematische integratie van deze drie pijlers is wel nieuw.

 • Werken jullie ook voor particulieren?

  De meeste van onze opdrachtgevers zijn werkgevers, maar wij hebben ook particuliere klanten. Wij werken dan overigens alleen aan vragen die met het werk te maken hebben.

 • Werken jullie ook buiten kantoortijden?

  Coachingsgesprekken vinden meestal op de eigen werkplek plaats; desgewenst ook buiten kantoor. Dan is het meestal binnen kantoortijden. Voor particulieren of tijdens trainingen ligt dat flexibeler. Wij werken dan ook in de avond, of in het weekend.

 • Hoe kan ik ervan op aan dat wat besproken wordt ook vertrouwelijk blijft?

  Als er onvoldoende vertrouwen is, en je een drempel voelt om te zeggen wat je echt denkt, kan coaching nooit tot echt resultaat leiden. Daarom maken wij in de voorbespreking en ook in de offerte duidelijk dat wij niet aan de opdrachtgever rapporteren over wat er besproken wordt. Alleen de gecoachte zelf kan over de gesprekken verslag doen aan de opdrachtgever. Tussentijds of aan het eind stellen wij, samen met de gecoachte, een evaluatieverslag voor
  de opdrachtgever op. Wij zijn er groot voorstander van dat de opdrachtgever die evaluatie met betrokkene bespreekt, maar ook dat er tussentijds contact over het traject is.

 • Wat verstaan jullie onder ‘zelfwerkzaamheid’?

  Allereerst maken we steeds duidelijk in welke fase van het traject we zitten. Gaandeweg leer je dat zelf ook bepalen. Je gaat steeds meer zelf samenvatten, en ook je analyses maak je steeds meer zelf. Je bepaalt zelf in een gesprek waar je verder op wilt ingaan. We werken veel met allerlei soorten opdrachten. Dat is de beste manier om je de aanpak zo eigen te maken, dat je er in de toekomst zelf mee aan de slag kunt.

 • Wat als ik na een training of coaching weer terugval?

  Een terugslag hoort erbij, als je nieuwe dingen leert. Vooral als je al lang met een vraag of probleem rondloopt, is het vreemd als dat er niet meer is. Wat belangrijk is, is dat je de terugval zelf herkent. Dan kun je analyseren waar dat aan lag, en hoe je de draad weer kunt oppakken. Daarom is zelfwerkzaamheid ook zo belangrijk.

 • Ik woon en werk in het buitenland. Is e-coaching een oplossing?

  Ja. Meestal hebben we een kennismakingsgesprek om een traject uit te zetten dat goed op de vraag aansluit. Als dat niet kan, vindt die kennismaking per e-mail plaats. In de mailcontacten, of per telefoon, wordt het coachen dan ook als een gesprek gezien, zij het op een andere manier. Zo’n traject is dan wel intensief, het kan zijn dat er dagelijks contact is. Bij e-coaching werken wij net als bij gewone gesprekken; er zit alleen meer tijd tussen.

 • Ik zag bij een opleidingsinstituut dat zich ook naar Socrates noemt precies dezelfde visie staan als op uw website. Hoe kan dat?

  Wij weten dat dit gebeurt. Het is nu eenmaal makkelijk om willekeurig van internet te kopiëren, al is het – eufemistisch gezegd - correct als de bron vermeld wordt. Ook wij zien vaker delen van onze teksten op andere websites, maar meestal netjes met bronvermelding. Wie wetenschappelijk is opgeleid weet dat je zelfs niet zonder bronvermelding mág kopiëren; wie dat wel doet pleegt plagiaat. Ook van internet.

  Als een opleidingsinstituut niet in staat of bereid is om een eigen visie op coaching te formuleren zou je zelfs een vraagteken kunnen zetten bij de ‘eigenheid’ van zo’n opleider, maar het trekken van die conclusie laten wij aan u. De betreffende visie is echter al in 2005 door ons geformuleerd en door de tijd heen verfijnd, maar steeds onder auteursrecht. Als u twijfelt aan de oorsprong: alle teksten op www.socratischcoachen.nl of www.veraart.org zijn de oorspronkelijke.